HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE
شنبه تا چهارشنبه 17 الی 21
Sat-Sun Closed
02188686154
تهران ابتدای سعادت آباد، چهار راه مسجد قدس، مجتمع پزشكي قدس

Breadcrumbs

بیش فعالی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بیش فعالی ، اختلال بيش فعالي همراه كـمبود توجه (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)(ADHD) يكي از اختلالات شايع روانپزشكي در ميان كودكان سنين دبستاني است. شيوع بیش فعالی 5-3 درصد بوده و موجب تحرك، فعاليت بيش از حد و يا كاهش توجه و تمركز كودك مي شود.

بیش فعالی چیست ؟

بیش فعالی در پسرها شايع تر بوده و علائم آن قبل از هفت سالگي شروع مي شود ولي اغلب در دوران مدرسه مشكلات جدی آن نمايان مي گردد. عوامل متعددي در ايجاد بیش فعالی نقش دارند. به نظر مي رسد نقص در تكامل سيستم اعصاب يكي از دلايل بروز اين اختلال یعنی بیش فعالی باشد. توارث و ژنتيك نيز از عوامل موثر در بروز بيماري بوده و همچنين در برخي از موارد وارد آمدن صدمات جزئي به مغز جنين يا نوزاد در جريان حاملگي يا زايمان مي تواند موجب بروز بیش فعالی گردد.

تشخیص بیش فعالی

تشخيص دير هنگام بیش فعالی مي تواند پيامدهاي زيان باری از جمله سوء مصرف مواد و بروز اختلال در روابط اجتماعي تحصيلي و شغلي كودكان و نوجوانان را در پي داشته باشد علائم شديدتر اختلال معمولاً در سنين10 الي 12سالگي رخ مي دهد و بهبودي قبل از12سالگي نادر مي باشد. گاهي علائم در بلوغ بهبود يافته و گاهي نيز تا بزرگسالي ادامه مي يابد. با افزايش سن، پر تحركي كمتر شده ولي اختلال تمركز و بروز رفتارهاي ناگهاني مي توانند باقي بمانند.

در 29-15 درصد موارد علائم بیش فعالی با افزايش سن ادامه مي يابد. در صورت عدم مداخله مناسب، تنها يک سوم تا نصف اين كودكان  بیش فعال مي توانند خود را با اختلالشان تطبيق دهند و بقيه مستعد بروز مشكلات ثانويه مي باشند. در مورد درمان اين كودكان بیش فعال جلب توجه والدين به اين نكته ضروري است كه اختلال ADHD يک نقص ضعيف در رشد اوليه مغز بوده و آنها نبايد به كودك خود به عنوان فردي نافرمان، تنبل يا شرور بنگرند. بلكه بايد با اين ديدگاه كه كودكشان تلاش مي كند تا با ناتواني خود كنار بيايد، با وي برخورد نمايند. بديهي است برخورد مناسب با اين كودكان به آگاهي كافي، زمان، پشتكار، تلاش و مداومت، هماهنگي با پزشك معالج و پيگيري برنامه هاي درماني و روانشناختي بستگي خواهد داشت. به همين دليل تعيين آگاهي والدين اين كودكان بیش فعال مي تواند جهت برنامه ريزي چگونگي مراقبت از آن ها در آينده، بسيار موثر واقع گردد. بدين منظور پژوهشي با هدف تعيين آگاهي مادران در مورد ماهيت اختلال ADHD (  بیش فعالی ) و علل بروز  بیش فعالی، روش هاي درماني  بیش فعالی و پيگيري برنامه هاي روانشناسي و مشاوره و برگزاري برنامه هاي آموزش انجام گرديد.

علت های بیش فعالی

علت بیش فعالی بر اساس آخرین طبقه بندی تشخیصی و راهنمایی اختالالات روانپزشکی انجمن روان پزشکان آمریکا نشانه هایی همچون بی توجهی، اشتباه مکرر در انجام تکالیف، حواسپرتی، گوش ندادن به خواسته های معلم، پریدن وسط حرف دیگران، اشکال در انجام تکالیف و نظم بندی تکالیف، بی علاقگی به درس و انجام تکالیف مدرسه، گم کردن اشیا و لوازم مدرسه مانند کتاب و مداد و سریع حواسپرت شدن با هر محرک بیرونی از نشانه های اختلال نقص توجه و بیش فعالی محسوب می شود. اختلال نقص توجه همراه بیش فعالی باعث افت تحصیلی در بین دانش آموزان مخصوصاً دانش آموزان مقطع ابتدایی می شود. طوری که بر اساس نظر پژوهشگران، 9 تا 80 درصد از کودکان دارایبیش فعالی دارای مشکلات تحصیلی و افت تحصیلی هستند. همچنین افت تحصیل یکی از دالیلی است که باعث اختالالت روانپزشکی، مخصوصاً افسردگی در بین دانش آموزان میشود. نتایج تحقیقات گسترده ای در اروپا نشان داد که والدین این کودکان گزارش کردند که این اختلال تاثیر مهمی بر خود کودک و خانواده داشته و کار در مدرسه، روابط با همسالان و روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد.

بیش فعالی میتواند از کودکی تا بزرگسالی تداوم داشته باشد. مطالعات مختلفی نشان دادهاند که در 40 تا 60 درصد از کودکان مبتال به بیش فعالی علائم اختلال تا بزرگسالی پایدار میمانند و این اختلال زندگی بزرگسالی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. آگاهی از میزان سالمت روانی دانش آموزان می تواند، نقش مهمی در برنامه ریزی های الزم برای کاهش اختالالات و بالا بردن سالمت روانی آن ها داشته باشد. همچنین میتوان از عوارض و پیامدهای ناشی از کاهش سلامت روانی در دانش آموزان که نیروی اقتصادی، انسانی و قشر جوان، فعال و آینده ساز کشور هستند، جلوگیری کرد. یکی از اصلی ترین نهادهایی که در شناسایی و مداخله مناسب نقش دارند آموزش و پرورش می باشد و معلمان نقش بسیار حائز اهمیتی دارند. در ادامه راهکارهایی برای معلمین عزیز ارائه می شوند یا والدین با مطالعه این مطلب معلم را مطلع سازند:

راهکاری های برخورد با کودکان بیش فعال

1- بیشتر کودکان بیش فعال در فهم تاثیر رفتارشان در افراد دیگر احتیاج به کمک و راهنمایی دارند آن ها اغلب، موجب بر هم زدن بازی و تفریح میشوند، نسبت به احساسات دیگران بی مالحظه و سهل انگارند، در کنترل اعمال و حرکات خود ضعیف بوده و در حس مشارکت و تقسیم کار، دچار مشکل می شوند. شما نباید در برابر این رفتارهای کودک دستپاچه شده و اوضاع را بدتر کنید، بلکه باید به کودک کمک کنید تا این مهارت ها را یاد بگیرد. شما میتوانید از نشانه های کلامی استفاده کرده و خود در بازی کودکان شرکت کنید و به کودک کمک کنید تا با کودکان دیگر به طور مشترک به بازی پرداخته و در همه حال رفتارهای مناسب او را تقویت کنید.


2- کودکانبیش فعال اغلب مشکلات توجه دارند و در انجام تکالیف تمرکز کافی ندارند در تمركز کردن روي كارهاي مدرسه يا ساير وظايفي كه نياز به توجه طوالني دارد، دچار مشكل هستند و در بیشتر كارهايي كه شروع میکنند با شكست مواجه مي شوند. معلمان برای کمک به این کودکان باید، محرک های حواسپرتی را در کلاس درس به کمترین میزان برسانند. برای محقق شدن این خواسته، راهکارهای اساسی چون پوشاندن سقف و دیوارهای کلاس با عایق صوتی، حصارکشی قفسه ها و کتابخانه، ایجاد فضای شخصی برای دانش آموز با استفاده از جداکننده باالی میز یا قرار دادن نیمکت او روبهدیوار، نشاندن دانش آموز در جاهایی به دور از در و پنجرهها و مکانهای پررفتوآمد و در صورت امکان جایی در کنار معلم و با فاصله از کودکان بیش فعال دیگر، افزایش علاقه و جلب توجه به یادگیری با استفاده از ابزارهای عینی و ملموس و بازی و آزمایش، همچنین دادن تکالیفی کوتاه و مشخص همراه با محدودیت زمانی و گوشزد کردن زمان باقیمانده به وسیله زمانسنج یا ساعت شنی را میتوان استفاده کرد.


3- از ویژگی های دیگر این کودکان به ویژه کودکان بیش فعال، انگيختگي ناگهاني یا تکانشگری است، بدینگونه که اغلب پيش از فكر كردن عمل مي‌كنند، به طور افراطي از يك فعاليت به فعاليت ديگر ميروند، از لحاظ نظم در كارها دچار مشکل هستند، نياز به مراقبت زياد دارند، به طور مرتب در كالس فرياد ميزنند، در موقعیت های گروهي و بازی ها رعايت نوبت نمي‌كنند و بسیار نسبت به لمس شدن حساس بوده تا جایی که یک ضربه ناآگاهانه را به منزله هل دادن تلقی کرده و درصدد جبران برمی آیند. معلمان برای کمک به این کودکان باید، محرک هایی که باعث بروز واکنش های هیجانی در دانش آموز می شود، شناسایی کرده و آن ها را کاهش دهند. برای محقق شدن این خواسته، ایجاد فضای کافی و مشخص شده با نوارهای رنگی یا نوشتن نام کودک در آن منطقه برای انجام فعالیت های حرکتی، هنگام فعالیت های دسته جمعی دانش آموزان را در گروههای کوچک و با فاصله دسته بندی کردن تا میزان برخوردها به کمترین حد برسد، تنظیم زمان به صورتی که کودک در زمان مناسب کارش را با موفقیت به پایان برساند و دادن پاداش فوری و مناسب جزو راهکارهای اساسی محسوب میشوند.


4- از دیگر ویژگی های کودکان بیش فعال را میتوان به طور مرتب در اطراف دویدن و از در و ديوار بالا رفتن، در آرام نشستن دچار اشكال بودن و به طور مداوم وول خوردن، هميشه در حال رفتن و عمل كردن دانست. معلمان برای کمک به این کودکان باید، محرک هایی را که باعث هیجانی شدن در دانش آموز میشود، شناسایی کرده و آنها را کاهش دهند. برای محقق شدن این خواسته، وضع قرارداد یا تعیین عالمت ها و کلماتی که با یادآوری آن ها دانش آموزان موظف به توقف در هر کاری و گوش دادن به معلم باشند، پوشاندن جلیقه های سنگین به دانش آموز بیش فعال تا با احساس سنگینی روی شانه ها از میزان جنب و جوشش بکاهد، دادن اجازه به حرکت و راه رفتن بعد از هر فعالیتی به کودک، استفاده از اسباب بازیهای حرکتی دهانی از قبیل لوله آکواریوم برای جویدن و اسباب بازی های بادی که برای برخی از آن ها آرام شبخش بوده و به آرامش آن ها کمک می کند.


اغلب زیاد کلاس را ترک می کنند بسته به شدت اختلال، این کودکان به طور معمول یک یا دو زنگ اول را تحمل می کنند و بیشتر در ساعات نزدیک به ظهر بیقراری و پرتحرکی را نشان می دهند. اين دانش آموز مدام در جای خود جا به جا میشود، درخواست مکرر برای بیرون رفتن از کلاس را دارد، با دوست خود صحبت می کند، مدادش را روی میز می کوبد یا به عمد وسایلش را روی زمین میاندازد تا به بهانه جمع کردن وسایلش جا به جا شود. معلم به جای توجه به این رفتارها که گاهی وسیلهای برای جلب توجه هستند، باید برای کاهش بروزشان، دانش آموز را به عنوان نماینده کلاس تعیین کرده و به بهانه های متفاوت چون تمیز کردن تخته، مراجعه به دفتر از آن ها استفاده کنند.


5- نگه داشتن این کودکان در یک جا کار دشواری است به همین خاطر در کلاس فرصت هایی جهت تحرک دانش آموز فراهم کنید. کارهای کلاس درس را تغییر دهید تا دانش آموز بتواند چند وقت یک بار از جای خود بلند شود و در کلاس حرکت کند. برای مثال، از دانش آموز بخواهید تخته سیاه را تمیز کند یا تکالیف دانش آموزان را جمعآوری کند یا کلاس را برای کار گروهی آماده کند.


6- تکالیف پیچیده را جزء جزء كرده و به تعدادی گام یا دستور عمل کوچک قابل حصول تبدیل كنيد. نباید از دانش آموز مبتال به اختلال نقص توجه بیش فعالی انتظار داشته باشید که مدت زمان زیادی به طور مستقل کار کند. مطالب و تکالیف را در گام های کوچک ارایه دهید و زمانی که دانش آموز در گام های کوچک ساده به اندازه کافی موفقیت کسب کرد، آنگاه گام ها را پیچیده تر کنید و زمان پرداختن به تکالیف را افزایش دهید.


7- این کودکان به طور معمول زیاد صحبت می کنند. کودکان بیش فعالی دوست دارند مدام با بغل دستی هایشان صحبت کنند یا در بحث های حاشیه ای کلاس حضور بسیار فعالی دارند و دوست دارند در حرف بقیه بپرند و هر چیزی را که به زبانشان می آید بدون فکر بیان کنند. معلم ميتواند از طریق تقویت جانشینی، تقویت معکوس یا با تصویب قوانینی در کلاس برای مثال اجازه چند دقیقه صحبت کردن با دوستان در کلاس به شرط ساکت بودن هنگام تدریس معلم، اجازه جواب دادن به سؤال یا اظهارنظر در بحث به شرط بلند کردن دست و رعایت نوبت دوستان این رفتارها را کنترل کند. 


8- هنگام صحبت مستقیم با این کودکان به نظر میرسد که گوش نمی کنند معلم تحت عنوان حواس پرتی و بی دقتی کودک از موضوع شکایت داشته و برداشت وی گوش ندادن دانش آموز به حرف های معلم است. اما یک معلم باتجربه و با شناخت و درک کافی از این اختلال میتواند با قرار دادن دانش آموز دارای این مشکل، در میزهای اول کلاس و نیز با طرف مخاطب قرار دادن گه گاه او هنگام پرداختن به دروس، به این دانش آموز در توجه به درس کمک کند. حتی در موارد شدید این اختلال، گاه ضروری است که برخی امتحانات مانند دیکته از آن ها به صورت انفرادی به عمل آید یا قبل از دادن برگه امتحانی، معلم از دانش آموز بخواهد یک دور دیگر جواب هایش را مرور کند.


9- این دانش آموزان به طور معمول علاقه شدیدی به مطرح شدن و مورد تأیید قرار گرفتن دارند از این رو اگر نیاز آن ها برآورده نشود، سرخورده شده و شیطنت را آغاز می کنند؛ بنابراین به طور مناسب این نیاز دانش آموز را برآورده كنيد دقت کنید تا بین دانش آموزان کلاس خود تبعیض قايل نشوید(. همچنین، به جای تنبیه از تشویق استفاده کنید و تنها مواقعی که تنبیه ضرورت دارد از شیوه های مناسب تنبیه از قبیل محروم کردن، جریمه کردن و جبران استفاده کنید. به یاد داشته باشید که این شیوه ها به افزایش رفتار مطلوب نمی انجامد، به همین دلیل برای این دانش آموزان به کارگیری روش های مثبت بر منفی ارجحیت دارد).

 

1000 Characters left


riai-logo.png
تهران ابتدای سعادت آباد، چهار راه مسجد قدس، مجتمع پزشكي قدس، طبقه 3 واحد 15

گواهینامه ها

طراحی سایت و خدمات سئو توسط تیم سئو سئو هاما

Search