HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE
شنبه تا چهارشنبه 17 الی 21
Sat-Sun Closed
02188686154
تهران ابتدای سعادت آباد، چهار راه مسجد قدس، مجتمع پزشكي قدس
تاریخچه بیش فعالی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تاریخچه بیش فعالی ، اختلال کم‌ توجّهی - بیش‌فعالی (به انگلیسی: Attention-deficit hyperactivity disorder) (به صورت مخفف: ADHD) یک اختلال رفتاری رشدی است. در کودکانی که بیش فعالی دارند، عدم دقت و تمرکز بر روی یک موضوع، یادگیری کند و فعالیت بدنی غیر معمول و بالا دیده می شود. اختلال با فقدان توجه، فعّالیت بیش‌ ازحد، رفتارهای تکانشی یا ترکیبی از این موارد همراه است.

علائم و معیارهای تشخیص بیش فعالی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

علائم و معیارهای تشخیص بیش فعالی ، یکی از اختلالات روان پزشکی شایع در کودکان، اختلال بیش فعالی است که به اختصار ADHD نیز نامیده میشود. این اختلال پدیده تازه ای نیست و متخصصان آن را میل انفجاری، بازداری اراده و ناتوانی از مهار اخلاقی، فزون‌جنبشی، اختلال نارسایی توجه و اختلال نارسایی توجه با فزون‌کنشی یا بدون آن نامیده اند.

riai-logo.png
تهران ابتدای سعادت آباد، چهار راه مسجد قدس، مجتمع پزشكي قدس، طبقه 3 واحد 15

گواهینامه ها

طراحی سایت و خدمات سئو توسط تیم سئو سئو هاما

Search